Featured

Gespecialiseerd in financieel management en bedrijfsvoering bij non profit organisaties

Esther-Hamberg
Persoonlijke Kwaliteiten/werkwijze

Stimulerend leiderschap

Neemt mensen mee in veranderingen door hen serieus te nemen, te betrekken, te coachen en structuur en kaders te bieden die helderheid geven over de te volgen koers. Stimuleert hen om zaken op zelfstandige wijze op te pakken en hun talenten te ontplooien. Volgt, helpt en stuurt bij waar nodig.

Realiseer een efficiënte bedrijfsvoering

Zet een breed scala aan onderwerpen op efficiënte wijze in 1 lijn, door overbodige schakels te elimineren, de verantwoordelijkheid laag in de organisatie te beleggen en te zorgen voor feedback op de juiste momenten.

Sterk in complexe zaken

Als anderen overweldigd worden door de complexiteit van de problematiek komt voor Esther de uitdaging om de hoek kijken. Pakt door, analyseert vanuit haar brede bedrijfskundige ervaring de kern van het probleem en weet complexe zaken af te pellen tot de essentie. Zet vervolgens snel dingen neer, kan alle betrokken partijen op de juiste wijze oplijnen, snel schakelen en de juiste acties in gang zetten. Blijft rustig en straalt kalmte uit en brengt daarmee ook rust in de situatie.

 

Aanpak