Concerncontroller

Gemeente Oegstgeest

Mei 2015 – t/m november 2015

 • Brede invulling geven aan de functie van concerncontroller
 • Gevraagd en ongevraagd advies over control op doelrealisatie, risico's en compliance
 • Kaders aan geven voor teamplannen 2016
 • Voeren van prestatiegesprekken met teammanagers.
 • Betrokken bij ontwikkeling prestatie- indicatoren
 • Eindverantwoordelijk voor de P&C-producten
 • Verbeteringen doorgevoerd in de hele financiële kolom.
 • Visie op schuld ontwikkeld.
 • Voorbereiden heisessie college.
 • Projectleider VPB en lid van de projectgroep informatieveiligheid.
 • Sparringpartner directie , management en college over strategische vraagstukken.

 

Hoofd Finance & Control a.i.

Gemeente Schiedam

november 2013 tot oktober 2014

 • strategisch opzetten van een nieuwe afdeling, omzet 350 miljoen;
 • leiding geven aan 25 medewerkers, en indirect 15;
 • bedrijfsvoering verbeterd door: nieuwe opzet projectadministratie, inkoopmodule, OCR herkenning , vereenvoudiging en verbetering P&C produkten en cyclus, waaronder de jaarrekening, en crediteurenroutes te verkorten.
 • sparringpartner bestuur, concerncontroller, directie en regiemanager
 • ontwikkelt kaders voor een financieel gezonde concernbedrijfsvoering, zoals introductie meerjarige liquiditeitenprognoses
 • als mt-lid, voorbereiden van een shared service center
 • bijdrage leveren aan de samenwerking met Maassluis en Vlaardingen

 

Hoofd Financiën a.i.

Gemeente Boarnsterhim

februari 2013 t/m december 2013

 • begeleiden van de financiële herindeling; creëren van draagvlak en overeenstemming over inhoudelijke vraagstukken zowel intern als bij de overnemende gemeenten;
 • coördinatie jaarrekening 2012 en 2013;
 • leiding geven aan 20 medewerkers van de afdeling financiën van een herindelingsgemeente;
 • Splitsing financiën naar 4 gemeenten;
 • Zorg dragen voor afstemming en draagvlak voorstellen ivm overdracht, ambtelijk en bestuurlijk.

 

Hoofd Academiebureau Accounting en Financieel Management a.i.,

Haagse Hogeschool

november 2011 tot februari 2012

 • geven van leiding (10 medewerkers);
 • processen doorlichten en de kwaliteit van de afdeling;
 • resultaat: vermindering fouten, opgeleide mensen, verbeterde procesgang.

 

Kwartiermaker Gezonde Stad a.i. 

Gemeente Zwolle

september 2009 tot juni 2010

 • opzetten van een groot samenwerkingsverband en programma binnen en buiten de gemeente
 • creëren van draagvlak binnen en buiten de gemeente;
 • vormgeven van beleid en uitvoering;

 

Sectorhoofd wijkmanagement en gebiedsontwikkeling a.i.

Gemeente Zaanstad

april 2008 tot maart 2009

 • leiding geven (60 medewerkers) aan projectleiders en Wijkmanagers;
 • optimaliseren en uniformeren  van de bedrijfsprocessen
 • ontwikkelen van visie op wijkmanagement

 

Projectleider Organisatie en Financiën a.i.

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Amsterdam-Noord

november 2006 tot april 2008

 • verrichten van onderzoek naar nieuwe vormen van beheer welzijnsaccommodaties;
 • opzetten nieuwe organisatie: van projectplan tot aanbesteding naar draaiende organisatie
 • opzetten programma inburgering en participatie

 

Hoofd Welzijn a.i.

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuideramstel

december 2005 tot november 2006

 • leiding geven aan 17 medewerkers, samenvoegen 2 afdelingen: wonen en welzijn
 • afdelingsplan opstellen en uitvoeren, cf. INK;
 • bedrijfsvoering, inclusief financiën op orde brengen;
 • invoeren van de Wmo;
 • verbeteren van de strategische samenwerking tussen de grootste welzijnsorganisaties, het Bestuur en de Raad;
 • Lid managementteam.

 

Manager Bedrijfsvoering / Controller Welzijn en hoofd Onderwijs

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Amsterdam-Noord

september 1997 tot december 2005

 • geven van leiding aan 12 medewerkers, planning & control, ict, communicatie, financiën, secretariaat, HRM, facilitair. Omzet € 50 miljoen;
 • doorvoeren van reorganisatieplan, resultaat een professionele en efficiënte afdeling opgezet, waarin ondermeer de controlfunctie goed tot zijn recht kwam;
 • begeleiden van bezuinigingstrajecten en aanbestedingen;
 • introduceren van nieuw financieel systeem; kaders stellen, zoals het opstellen van richtlijnen en procedures ten behoeve van regie op afstand;
 • in gang zetten en begeleiden van financiële onderzoeken en investeringsplannen;
 • adviseren aan de directie van alle 12 openbare scholen, een so-school en een vo-school en welzijnsinstellingen;
 • lid managementteam;
 • adviseren van drie Wethouders.

 

Hoofd Financiële Administratie

Stadsdeel Zeeburg

juni 1996 tot september 1997

 • reorganiseren van de afdeling financiële administratie;
 • leidinggeven aan 12 medewerkers;
 • maken sociaal plan, doorvoeren veranderingen 

 

3 F`s Managementstijl

Feedback: organiseer goede feedback om het proces te kunnen volgen en verbeteringen te kunnen doorvoeren.

Freedom: organiseer vanuit vertrouwen, gelijkwaardigheid en openheid.

Fun: plezier geeft vleugels.