Angst in organisaties omzetten in positieve energie

Angst in organisaties omzetten in positieve energie

In mijn werk als interim manager word ik gevraagd om tijdelijk bepaalde functies in te vullen als gevolg van een vacature. Ik tref dan geregeld situates aan waarbij er sprake is van verstoorde verhoudingen of wantrouwen.

Een voorbeeld is een organisatie waarbij de afdeling financien collectief de schuld kreeg van het opheffen van de organisatie, als gevolg van wanbestuur. Of een verstoorde relatie tussen bestuur en raad, waarbij het bestuur niet durft te besturen als gevolg van angst voor opzeggen van vertrouwen door de raad.  Angst en macht zijn hierbij de drijfveren. Angst is een emotie van wat zich in het verleden heeft afgespeeld en in het heden doorwerkt. Wil een organisatie van die angst afkomen, dan moeten we terug naar het verleden, terug halen wat zich heeft afgespeeld, en te bedenken/voelen wat nu nodig is om te herstellen, en dit door te voeren. Zodat er weer een positieve vibe ontstaat, en men vertrouwen heeft in elkaars rol.

Zou het niet mooi zijn als dit inzicht en deze veranderingen tot stand worden gebracht? Wie wil dit nou niet? Een organisatie, die luistert naar de behoefte van de klant en daar op kan anticiperen in plaats van met zichzelf bezig te zijn? Een organisatie, die werkt vanuit zijn kracht? Met deze thema’s wil ik aan de slag. 

Mooie metafoor is het filmpje over ganzen op mijn website.

Mijn ambitie is om organisaties te begeleiden in dit proces. Een programmatsiche aanpak is in ontwikkeling.